DIZAJN

Dizajn je neoddelitelnou súčasťou Vašej obchodnej stratégie.

Má zaujať a informovať. Je znakom ktorý identifikuje Vás, Vaše zámery a je jedným zo základných pilierov úspechu Vášho obchodného modelu.

Tvoríme Dizajn už viac ako 20 rokov. Nechajte prehovoriť naše skúsenosti vo Váš prospech.
Sme agentúra ktorá poradí, pomôže a vytvorí pre Vás jedinečný dizajn obalu Vášho výrobku, propágacie Vášej služby.

Ak chcete úspešne ponúkať Vaše tovary a služby alebo chcete niečo z toho zlepšiť začnite dizajnom, začnite u nás!

Tlačový dizajn

Logotypy

FOTOGRAFIA

Kvalitná fotografia povie vraj viac ako tisiíc slov.

Naozaj kvalitná fotografia dokáže zvýšiť atraktívnosť vašho produktu alebo služby a tým aj zlepšiť jeho pozíciu na trhu.

Podmienkou kvalitnej fotografie však nie len len kvalitné vybavenie, ale aj cit, nadanie a skúsenosi.

Získajte svoju jedinečnosť a vlastnú identitu fotografiami zhotovenými na mieru pre Vás alebo pre Váš obchodný model.

Personálna

TLAČ

Ako finálny produkt našej práce Vam ponúkame tlač Vašich grafík, či už dodaných alebo spracovaných v našej agentúre.
Ponúkame nizkonákladovú laserovú tlač alebo offsetovú tlač vizitiek, letákov, katalógov, kníh alebo svadobných oznámení vlastnou technológiou.
Rovnako veľkoplošnú tlač bilboardov, reklamných tabúľ alebo bannerov.
Po dohode zabezpečíme flexotlač Vašich fóliových obalov, PET tašiek alebo etikiet u subdodávateľov za výhodné ceny.
Poradíme ako vybrať najvýhodnejší sposob tlače vašich grafík. Pomožeme preniesť Vaše predstavy do finalnej podoby.

Katalógy

Letáky

Plagáty

WEB TVORBA

Skúsenosti s grafikou sme pretvorili aj do tvorby Webových stránok.

Stránku ma dnes hádam každý, a je len na Vás či Vaša internetová prezentácia bude niečim výnimočná,
či bude úspešná, obsažná a tým aj vaše podnikanie.
Kontaktujte nás a my sa s Vami radi pretvoríme naše skúsenosti vo Váš prospech.

Tomáš Rázga
foto –  web – tlač
0911 733 940
tomas@razga.sk

Miloš Kačala
dizajn – tlač
0905 560 877
milos@kacala.sk